WWW.JARDI.COM

PODES AL SETEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Plantació 

Es convenient d´eliminar els brots marcits o morts de les arbustives ornamentals.
 
Cal retallar les plantes marcides a ras de terra.
 
Aquest mes encara es poden podar les tanques per a conservar la forma.
 
Aquest es el moment propici per a la poda dels cirerers, cal fer-ho entre l´aparició dels primers símptomes d´esgrogueiment general del arbre i la caiguda efectiva de la fulla.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE