WWW.JARDI.COM

ELS FRUITERS AL SETEMBRE   

 Jardí 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Aquest mes es el de la recol·lecció de pomes, peres i per suposat la verema... si la destinació es el vi, es convenient escollir amb precisió el moment just per a efectuar aquest treball, doncs d´aixó en dependrà el contingut de sucres i el grau alcohòlic del mateix.
 
També es recullen algunes varietats primerenques de pomes i peres, així com prunes i préssecs.
 
Aquest es el moment propici per a la poda dels cirerers, cal fer-ho entre l´aparició dels primers símptomes d´esgrogueiment general del arbre i la caiguda efectiva de les fulles.
 
A principi de tardor, segurament trobareu temps per a proporcionar un hivern més agradable als ocells. Deixeu la fruita a les plantes silvestres, doncs seran el seu aliment predilecte al hivern.
 
Si cal canviar de lloc els cultius de maduixa i no heu arrancat encara les plantes velles, feu-ho ara. Aquesta es una tasca que es necessari efectuar cada dues temporades, amb la finalitat de mantenir la terra en bones condicions per a aquest cultiu.
 
Prepareu les eines per a la temporada de poda, reviseu els materials, sobre tot les escales. Eviteu els accidents.
 
Entutoreu les enfiladisses. Ocupeu-vos dels massissos de flor i dels parterres, elimineu-ne les flors marcides i les branques velles o mortes.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE