WWW.JARDI.COM

PODES AL OCTUBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Plantació 

Aquest es el moment propici per a la poda dels cirerers, cal fer-ho entre l´aparició dels primers símptomes d´esgrogueiment general del arbre i la caiguda efectiva de la fulla.
 
Passat el temps de la caiguda de la fulla, podeu començar a plantar i trasplantar arbres i arbustives ornamentals, així com fruiters i baies. Caveu forats amples per a plantar-los. Després, regueu-los amb abundància.
 
Recolliu les restes, sanes i sense fongs, de les podes a planta vivaç, llenyosa i de flor i afegiu-ho al pilot de compostatge; barregeu-ho, ventileu i amuntegueu de nou el pilot.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE