WWW.JARDI.COM

EL JARDÍ AL OCTUBRE   

 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Es el temps en que notareu la manca d´adob si vàreu oblidar aquest capítol, les plantes es veuen marcides i sense vitalitat. Res a fer per a solucionar-ho aquest any.
 
No adobeu les espècies que destaquen per a llurs colors a la tardor, una mica de gana forçarà tonalitats mes fortes
 
Acontenteu-vos amb una neteja de les plantes, tallant o suprimint les que no son decoratives i les que volem eliminar.
 
Podeu substituir-les per plantes de tardor: aster, pensaments, eriques i crisantem son abundants als punts de venda.
 
No oblideu de continuar regant, de forma mes moderada.
 
Als indrets mes freds, canvieu l´hàbit de regar als vespres i feu-ho al mati, per tal de que a les nits, les fulles siguin seques.
 
Quan comenci la caiguda de la fulla, recolliu-les i tingueu nets els parterres.
 
Aquesta es una bona forma de lluita biològica que us estalviarà malalties criptogràmiques i infestacións d´insectes que utilitzen les plantes per a fer-hi els nius.
 
Deixeu les roses fer les ultimes floracions i no les podeu fins que s´hagin marcit, si els continueu regant amb moderació i el temps i acompanya, obtindreu floracions fins i principis d´hivern.
 
Les ultimes segues serviran de passada per a recollir les fulles i fruits caiguts. Adobar ara la gespa ens oferirà un verd viu durant tot l´hivern.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE