WWW.JARDI.COM

PLANTES D'INTERIOR AL OCTUBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Podes 
 Plantació 

Al final del estiu, les plantes d´ interior poden patir la sequera al ambient, la calor i naturalment, també poden passar fredt.
 
Es interessant de mantenir una humitat adient, és fŕcil oblidar de posar aigua als humificadors, que son aparells útils tant per a les plantes com per a les persones i animals que i conviuen.
 
També podeu fer els talls que us convinguin per a mantenir les proporcions de les vostres plantes.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE