WWW.JARDI.COM

ELS FRUITERS AL OCTUBRE   

 Jardí 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Cal protegir els arbres de l´ acció dels rosegadors ( rates, conills,etc.) embolicant els troncs amb xarxa de filferro. Rampineu el terra i retireu la fruita caiguda i la fullaraca. Les rates d´ aigua es deleixen per les arrels d´ arbres i arbustives. Intenteu de foragitar-les amb algun mètode dissuasiu.
 
Ara maduren, entre altres varietats, les prunes i els codonys. Al rebost, les pomes i peres de hivern acaben de madurar després de la collita. Comproveu sovint l´ estat de la fruita al rebost; elimineu la fruita florida o podrida.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE