WWW.JARDI.COM

PODES AL NOVEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Plantació 

Quan no glaci, podeu les branques mes revellides d“ arbres i arbustives.
 
Si algunes llenyoses ocupen massa espai, podeu-les amb cura.
 
Per podar les plantes de floració primerenca (campanetes xineses, forsitias,...) espereu a que hągin florit, si ho feu ara, els provocareu una crescuda espectacular la propera temporada, pero no en gaudireu la florida.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE