WWW.JARDI.COM

PLANTES D'INTERIOR AL NOVEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Podes 
 Plantació 

Les plantes que fins ara hem gaudit a l´ exterior son a l´ abric de freds i glaçades.
 
Instal·leu humificadors, un 50 % d´ humitat ambiental és el mínim aconsellable per a les plantes, controleu també la temperatura i la lluminositat.
 
Als punts de venda, ara i trobareu Cyclamen, es una planta a la que no li agrada massa l´escalfor...situeu-la a fora, al llindar d´una finestra, per exemple.
 
També podeu fer els talls i podes que us convinguin per a mantenir les proporcions de les vostres plantes.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE