WWW.JARDI.COM

ELS FRUITERS AL NOVEMBRE   

 Jardí 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

La fruita momificada procedent dels fruiters transmet malalties criptogràmiques, és convenient de cremar-la i no pas afegir-la al munt de compostatge.
 
Ja s´ acaba la temporada de pomes, peres i fruita seca. La de cítrics continua a bon ritme amb les taronges, mandarines i llimones.
 
Algunes varietats de pomer, perera, cirerer, prunera,... no son fèrtils per si soles, cal doncs, plantar-los aparellats, combinant-los amb altres varietats de la mateixa espècie..
 
Caveu forats amples i prou profunds , és convenient de retallar les arrels abans de plantar. Un cop plantades, cal regar abundantment a les hores bones del dia.
 
Protegiu les varietats de fruita sensibles a gelades (albercocs, presseguers,...) amb branques seques de conífera o canyes..

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE