.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

LES PLANTACIÓNS AL MARÇ

* Cap a finals de mes podeu començar a sembrar algunes flors al aire lliure, per exemple, pensaments, gipsofiles i cascalls.

* Si es tornen a produir glaçades, tindreu de protegir els brots amb ràfies, cartons o plàstics.

* Si el terra ja no es glaçat, es el moment de plantar les arbustives i arbres de flor. Caveu un forat ample. Enfangueu les llenyoses, un cop plantades, amb molta aigua. Convé apuntalar els arbres joves amb un pal o aspra, compte de no produir-li ferides.

* Els prats no es sembren fins a finals de març, com a mol aviat. Els sols es mantindran humits fins que germinin les plantes. Barregeu les granes en una proporció del 90 % de gramínies i un 10 % de flors silvestres.

* Podeu realitzar precultiu, a llitera freda o caixa i a llocs càlids i amb molta llum, d´algunes varietats d´hortalissa, per exemple, tomàquet i cogombre.

* Per a anticipar l´arribada de la primavera amb el seu alegre colorit, podeu començar a plantar els primers massissos amb pensaments i primaveres o vellorites.

MARÇ

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com