.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

TASQUES AL JARDI PEL MARÇ

* Existeix el costum d´efectuar un tractament d´hivern als arbres del jardí quant el temps comença a ser favorable.

* Això ha passat a l´história!

* L´existéncia d´una nova generació de productes fitosanitàris, més suaus i respectuosos amb el medi han de fer-nos canviar aquests hàbits.

* Fareu aquest tractament al apercebre que les gemmes s´inflen, just avanç d´apareixer les primeres fulles.

* Utilitzeu un oli vegetal al que i afegireu quelcom de "pedra blava" -sulfat de coure-.

* No talleu la gespa fins que no brotin les herbes. El sol ja no es pot mantenir sec.

* Verifiqueu l´estat dels útils del jardí avanç de que comenci la temporada.

* Si cal, poseu-los a punt o porteu-los a reparar. En els aparells que funcionen amb benzina, comproveu-ne la lubrificació.

* Poseu en vegetació, a llocs càlids, les varietats exòtiques de flors d´estiu. Cal mantenir la temperatura entre 20 i 25 ºC.

* Es el moment de voltejar el compost: ventileu-lo, estoveu-lo i amuntegueu-lo de nou.

* Si heu protegit la planta vivaç i les llenyoses durant l´hivern, amb canyes, palla o branques seques, ara es el moment de llevar-ne aquestes proteccions.

* Reincorporeu els rosers de tall alt, els talls corbats i tocant el terra, sempre i quant tingueu certa seguretat de que no es produiran nevades.

MARÇ

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com