.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

ELS FRUITERS AL MARÇ

* Les plantes necessitaran aigua en abundància. Els arbres joves precisaran puntals de recolzament.

* Fixeu cintes de greix adherent als arbres fruiters per a protegir-los dels paràsits que pugen pels troncs. Convé revisar sovint aquestes cintes col·locades als arbres joves, amb la finalitat de comprovar que no facin massa pressió.

* Observeu si els arbres pateixen alguna malaltia com el cranc. Si trobeu indicis, talleu les branques afectades i la part danyada del tronc.

* Existeix l´habit d´efectuar un tractament d´hivern als arbres del jardí quan el temps comença a ser favorable.

Això ha passat a la historia !!

* La existència de una nova generació de productes fitosanitaris, mes suaus i respectuosos amb el medi, han de fer-nos canviar aquests hàbits. Farem aquest tractament en percebre que les gemes s´inflen, just avanç de aparèixer les primeres fulles.

* Buscarem un oli vegetal al que i afegirem quelcom de "pedra blava" -sulfat de coure-.

MARÇ

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com