.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

TASQUES DEL JARDÍ AL MAIG

* Maig es feina a doll ... es necessari refer els massissos de flor per al estiu, segar la gespa, distribuir el adob i eliminar químicament les males herbes. Son els treballs imperatius del mes.

* Els rosers son ara en perill, la cendrosa (oídis i míldius) així com el pugó, faran aparició, ruixeu-los amb productes específics per a malalties del roser, i han preparats que combinen insecticida i fongicida pera la qüestió que ens ocupa.

* Alguns pugons desapareixen quan les plantes son polvoritzades amb aigua barrejada amb lleixiu domèstica a una concentració elevada.

* Caveu el terra i arranqueu les herbes silvestres, aquesta tasca millorarà considerablement el sol.

* Per a impedir la proliferació de males herbes, cobriu els terres de flors amb palla o troçets de escorça de arbre.

* Si la gespa creix bastant, caldrà tallar-lo un o dos cops per setmana, sempre que el temps sigui més aviat càlid.

* Si no el talleu amb massa profunditat, evitareu que apareixien 'coixinets' de molsa.

* Les restes de gespa poden utilitzar-se com a compost. Únicament caldria tallar les plantes silvestres que realment ens molesten.

* Si apareixen clars, podeu tornar a sembrar aquesta zona.

* De tant en tant caldrà fer una ullada al estany, no permeteu que les algues es desenvolupin en excés.

* Aquest mes es multipliquen, sens límit, les llenties acuátiques o pamplines de aigua. Filtreu la superfície i lleveu-ne una part amb certa frecuencia, de no fer-ho, la superfície del aigua s´enfosquirà massa i la llum no penetrarà al aigua del estany.

MAIG

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com