.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

CONTROL DE PLAGUES AL JUNY

* Els paràsits de les plantes es multipliquen durant els dies càlids i humits del estiu.

* Es pot acotar la proliferació de fongs i de paràsits de tipus animal, ruixant o polvoritzant amb infusions d´ herbes compostes per donzell, falsia, all, tanàsida i cua de cavall.

* També podeu intentar dominar les plagues amb trampes, cintes de greix o aplicant dolls d´ aigua a pressió amb la manega.

* Utilitzeu xarxes per a cobrir les eres, massissos i fruiters.

* Els espantaocells son d´ utilitat per a protegir les plantes del jardí i l´ hort.

* Únicament recorrereu a l´ utilització de pesticides químics, després d´ haver realitzat un diagnòstic exacte dels paràsits i si la plaga es excessiva; sempre que sigui possible, decanteu-vos per utilitzar mètodes dissuasius naturals.

JUNY

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com