.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

TASQUES AL JARDÍ EL JUNY

* Elimineu les llenties de aigua i les algues de la superfície del estany.

* Si al estany i viuen animals, no utilitzeu productes químics per a combatre les algues. En el seu lloc, reguleu el contingut de nutrients del aigua, eliminant regularment el fullam que cau al estany i disminuint el nombre d´ animals que i habiten.

* No oblideu esponjar, remoure i ventilar el munt de compost que s´ ha anat fent compacte i ha perdut oxigen.

* Regueu el compost si es massa sec.

* Si el munt de compost s´ ha tornat petit per acollir totes les deixalles orgàniques, utilitzeu-los per a cobrir directament les eres i els escoçells dels arbres.

* Col·loqueu el compost madur en capes de 1-3 cm damunt dels cultius de flors.

* Si el compost encara no es prou madur pot ésser utilitzat per aplicar capes protectores de matèria orgànica.

* Aquestes capes protectores cal renovar-les regularment, i sempre que comencin a podrir-se.

* Arranqueu les herbes silvestres avanç de que floreixin i escampin llurs llavors.

* Únicament adobeu el sol després d´ haver practicat un anàlisi de la terra.

* No confieu en la vostra intuïció a l´ hora de calcular les quantitats de adob necessàries. Llegiu les recomanacions del fabricant i mes aviat tingueu tendència a reduir les dosis recomanades en un 20%.

* Es convenient tallar la gespa un o dos cops per setmana i mantenir així la alçada desitjada.

* Si el temps es molt sec, es preferible ruixar la gespa amb aigua de pluja en lloc de aigua corrent.

* Fins a principis de juny es possible crear un prat de flors silvestres.

* Sembreu un 90 % de gramínies i un 10 % de flors silvestres.

* Cal mantenir molt humida la terra fins que les granes hagin germinat.

* Un cop sembrats, no segueu els prats fins que les herbes altes comencin a doblegar-se.

* Utilitzeu les restes de gespa per a fer compost o per a col·locar capes protectores de matèria orgànica.

* Es convenient de desherbar de fulles amples la gespa i els prats. Aquesta tasca la realitzarem amb gran atenció, conservant les varietats que puguin interessar-nos: (margarita nana, primavera, viola...).

* El desherbat químic es el mes aconsellable per a superfícies grans, existeixen al mercat una amplia gamma de preparats específics. Consulteu la nostra pagina de aplicacions pesticides.

* Aquest mes estalviareu feina si oblideu les plantacions i trasplantament d´ arbres i arbustives en general. Son tasques que posposarem fins acabat Agost, dons es temps de furta insolació i es fàcil que les arrels masegades no arribin a cobrir les necessitats hídriques de les plantes.

* Aquestes recomanacions son igualment valides per a les plantes cultivades en contenidor, doncs es fàcil de trencar el cepelló o pa de terra i danyar el sistema radicular.

* Als parterres es possible sembrar-hi aquest temps:

Cannabis sativa
Lagenaria leucantha longissima
Lathyrus odoratus
Lobularia marítima
Nemèsia strumosa
Papaver commutatum
Papaver rhoeas
Phaseolus coccineus
Tropaeolum majus

* Protejiu les flors de tall alt, com el gira-sol i la consolida, de l´ acció de les tempestes, subjectant les plantes amb puntals o vares de suport i evitant així que se trenquin.

* Elimineu les flors marcides de les plantes d´ estiu per a estimular noves floracions.

JUNY

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com