............

..

JARDI.COM

FORGADOR PER AL DESHERBAT MANUAL

De utilitat en torratges, jardineres, parterres y gespes

FORGADOR

Utilització

Subjecteu firmement el mànec y penetreu el sol de forma inclinada i en direcció a l´arrel, efectueu diversos moviments amb la finalitat de desarrelar la plàntula indesitjada.

De no trobar aquest producte en el vostre habitual punt de venda, adreceu-nos un e-mail prement el carro electrònic.

JARDI.COM .