WWW.JARDI.COM

PLANTACIONS AL GENER   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 

Al Gener tambè podeu trasplantar arbres i arbustives. Protegiu els cepellons de les gelades.
 
Transplanteu aquelles llenyoses que creixen massa juntes unes d'altres.
 
Si encara no ho heu fet, verifiqueu ara l'estat dels soports de les enfiladisses.
 
Si utilitzeu caixes per a la sembra, netejeu-les i desinfecteu-les..
 
Podeu sembrar julivert, anèmones, malves, tulípes i gladiols.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE