WWW.JARDI.COM

PLANTES D'INTERIOR AL GENER   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Podes 
 Plantació 

Reviseu les plantes en el seu indret d'hivern. Observeu si en algùn lloc s'han produït floridures o podrits. Si es així, elimineu les plantes afectades.
 
Atenció al reg, han de donar senyal de pasar set avans d'hivern:
 
Amb material absorbent (..spontex) cobriu el fons de una safata o plat i coloqueu al damunt una capa d'argila expansionada, terra volcànica, petxines, pedretes, etc. Situeu el test a sobre del conjunt. Regeu normalment, deixant una reserva d'aigua al plat, aixó creaà un microclíma al seu entorn.
 
No adobeu les plantes si no son en època de floració.
 
Amb la finalitat d'aprofitar al màxim les hores de llum a les fulles, es convenient practicar una rotació als testos de 90º un cop a la setmana.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE