WWW.JARDI.COM

HORTALISSES AL GENER   

 Jardí 
 Fruiters 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Preneu el temps que calgui per a planificar l'horta. Planifiqueu els cambis en la rotació de collites. Tal vegada podeu probar algunes varietats noves de planter o granes.
 
Es convenient d'envoltar les carxoferes amb fullatge, fems, etc.
 
Comenceu sembrant alls, pèsols i fabes per al seu consum en tendre.
 
Cuan no glaci, ventileu els cultius protegits.
 
Recolecteu ara les cols de bruseles, si no disposeu de congelador, arranqueu les mates i guardeu-les enterrades al terra sense treuren les fulles.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE