.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

LES PLANTACIÓNS AL FEBRER

* Si la terra no es glaçada, es poden començar a plantar els arbres fruiters.

* Regueu amb aigua abundant les arrels.

* Per a donar-els estabilitat, caldrà entutorar els arbres joves.

* Ara comença la temporada de sembra de patata.

* En caixes, podeu sembrar ravet, raves, enciam i pastanaga.

FEBRER

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com