.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

TASQUES AL JARDI PEL FEBRER

* Si no i ha risc de glaçades, cap a finals de mes es poden fer esqueixos de geranis, i sembres de muguet, llíris, gardènies i vervenàcies.

* Verifiqueu els utillatges i eines de jardí. Sobre tot, poseu breument en funcionament els aparells de benzina i, si es necessàri, feu-los una posta a punt.

* Protegiu les arbustives de fulla perenne, como el rododendre, de les glaçades i del sol d´hivern, fent-los ombra amb l´ajuda de reds; si no ho feu, correu el risc de que s´assequin amb facilitat.

FEBRER

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com