WWW.JARDI.COM

PLANTACIONS AL DESMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 

Transplanteu aquelles llenyoses que creixen massa juntes unes d´altres.
 
Es Aneu per preparar els forats i els terrenys dels arbres que teniu previst plantar la propera primavera.
 
Verifiqueu ara l´estat dels soports de les enfiladisses.
 
Si utilitzeu caixes per a la sembra, netejeu-les i desinfecteules àra.
 
Podeu sembrar anèmones, crisantem, tulípes, Jacint, Narcis, Clavell xinès, pensament i malva.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE