WWW.JARDI.COM

PODES AL DESEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Plantació 

Podeu drasticament aquells arbres o arbustives que voleu empeltar. Les branques restants les tallareu a un pam per sobre dels punts on penseu fer lŽempelt.
 
Els arbres que creixen massa acostats, cal talar-los.
 
Visiteu les indicacions de poda.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE