WWW.JARDI.COM

PLANTES D'INTERIOR AL DESEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Hortalitzes 
 Podes 
 Plantació 

Aquest i el proper mes ens oferéixen gran varietat de flors i plantes d´interior, l´assortit es ric i variat: ciclàmen, azalèa, begònia i poinsetia son les plantes de l´estació.
 
Atenció al reg, han de donar senyal de pasar set avans de rebre l´aigua.
 
Un consell d´estíu vàlid també per als temps d´hivern:
 
Amb material absorbent (..spontex) cobriu el fons de una safata o plat i coloqueu al damunt una capa d´argila expansionada, terra volcànica, petxines, pedretes, etc. Situeu el test a sobre del conjunt. Regeu normalment, deixant una reserva d´aigua al plat, aixó crearà un microclíma al seu entorn.
 
No adobeu les plantes si no son en época de floració.
 
Amb la finalitat d´aprofitar al màxim les hores de llum a les fulles, es convenient practicar una rotació als testos de 90º un cop a la setmana.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE