WWW.JARDI.COM

HORTALISSES AL DESEMBRE   

 Jardí 
 Fruiters 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Poseu a sobre lŽèra dŽenciam un tunel de plàstic, així podreu collir-lo en temps de neu.
 
Es convenient dŽenvoltar les carxoferes amb fullatge, fems, etc.
 
Si disposeu de branques de conifera provinent de podes, utilitzeules per a protegir els cultius dŽespinac, ceba o enciam de les glacades.
 
Cuan no glaci, ventileu els cultius protegits.
 
Recolecteu ara les cols de bruseles, si no disposeu de congelador, arranqueu les mates i guardeules enterrades al terra sense treuren les fulles.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE