WWW.JARDI.COM

ELS FRUITERS AL DESEMBRE   

 Jardí 
 Hortalitzes 
 Interior 
 Podes 
 Plantació 

Ara es el moment d´ aclarir els fruiters més antics, pero mai amb temperatura inferior a 5°C.
 
Aquells fruiters que els calgui empeltar, avans de tot , cal podar-los a fons.
 
Retalleu les branques a un pam per sobre dels punts on empeltareu.
 
Cal tallar els arbres que creixen massa junts.
 
Si cobriu el terra del volt dels arbres amb torba, palla, fems o materia orgànica, deixeu un pam de terra entre l´escorça dels arbres i la matèria aportada.

MEDITERRANI & CONTINENTAL 

 BIBLIOTECA   LINCS JARDI   ALTRES LINCS    NOTICIES    LINUX    CONTACTE