.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

LES PLANTACIÓNS AL AGOST

* Aquest es el mes de sembra per a les plantes que floreixen a la tardor... còlquics i conìferes, rododendrums i planta vivaç.

* Durant aquest mes podeu sembrar aquelles plantes que es cullen tard com per exemple, enciams, espinacs, endivies, cols xineses i colinap.

* Planteu ara les freses. Tingueu en compte de plantar sols aquelles plantes fortes i amb bones arrels.

* Les flors bianuals que vàreu sembrar, ex... candelaria i digital, es poden trasplantar de la caixa de sembra a l´ ubicació definitiva al jardí.

AGOST

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com