.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

ELS FRUITERS AL ABRIL

* Si desitgeu estovar la terra al voltant dels arbres fruiters i arbustives de baies, tindreu de fer-ho amb molta cura. D´aquesta forma, no fareu malbè les arrels superficials.

* A continuació, escampeu una capa de 2-3 cm de compost. Finalment, estoveu el sol voltant la terra uns 10 cm. Aporteu adob complert per als arbres fruiters.

* Amb els arbres grans, feu forats al entorn del arbre i enterreu un grapat de granulat o millor, la dosi recomanada a la etiqueta del producte.

* Si observeu que la vegetació dels arbres es bona, podeu prescindir d´aquestes aportacions.

ABRIL

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com